Länkarnas arbetssätt

Sällskapet Länkarnas arbete:
grundar sig på alkohol- och drogberoende människors
erfarenheter och medicinska rön samt andliga värden.

Sällskapets:
ideella och moraliska program, De sju punkterna skall i sin helhet
vara sällskapets rättesnöre.

Verksamheten:
i sällskapen bedrivs ideellt, med frivilliga krafter utan insyn
från myndigheter.

Möteskvällarna:
är de viktigaste aktiviteternapå en länklokal men även den sociala
gemenskapen med fester och aktiviteter av olika slag där
medlemmarna får lära sig att umgås utan droger.

Gemenskap:

Till Dig som har alkohol- och/eller drogproblem som Du av egen kraft ej kan lösa.

Om Du som vi har ett alkohol- och drogberoende som är Dig övermäktigt, då hälsar vi Dig, kvinna eller man, välkommen till Sällskapet Länkarna.

Där är vi alla missbrukare, som gemensamt stödjer och hjälper varandra för att leva nyktert. Du behöver därför ej skämmas för Ditt misslyckande. Du kan genom medlemskap i Sällskapet Länkarna få en nykter livsform som ger mycken glädje och lycka.

Vi hälsar Dig därför hjärtligt välkommen i vår gemenskap, där vi möter Dig med förståelse och förtroende. Vi ber Dig i gengäld att vara ärlig och uppriktig mot oss och mot Dig själv. Detta är kanske det viktigaste av allt i vår gemensamma kamp.

Den egna fria viljan är den grund vi alla bygger på. Utan den blir det inget lyckligt resultat. Vi stödjer Dig med vårt kamratskap och våra erfarenheter. Erfarenheten visar oss att det går att kämpa ner begäret.

Besluta Dig för att ta en dag i sänder. Oroa Dig inte utan försök vara lugn men samtidigt på vakt mot frestelsen. Gå in för ett nytt liv i en ny miljö. Gå inte sysslolös och grubbla på det som varit, utan se framåt.

Ät regelbundet så att Du inte går ”sugen”. Kom så ofta Du kan till våra möten och träffar, det stärker Dig.

Sist men icke minst, studera ”De 7 punkterna” omsorgsfullt och försök följa dem. Självförtroendet och människovärdet skall återvända och allt ska bli bättre dag för dag.

LÄNK KAMRAT! Vi är med Dig……