Om sällskapet länkarna

i Sverige utgörs av ett antal lokala sällskap fördelade på nio länkdistrikt.

Verksamheten i sällskapen bedrivs ideellt, helt oberoende av politiska organisationer,
religiösa samfund, nykterhetsorganisationer samt myndigheter.

Idéprogrammet De sju punkterna utgör det grundläggande rättesnöret för länkarnas
medlemmar.

Sällskapen samlas årligen ett antal gånger distriktsvis och vid två tillfällen till rikstäckande
träff där även sällskap från Norge deltar.

Ändamål:
Sällskapet Länkarna i Sverige har endast till ändamål att hjälpa alkohol- och drogberoende människor att tillfriskna, om de själva vill det.

Åsiker:
Sällskapet är helt oberoende av politiska organisationer, religiösa samfund och nykterhetsorganisationer samt myndigheter. Den som så önskar får vara anonym och anonymiteten respekteras av alla medlemmar.

Arbetssätt:
Sällskapets arbete grundar sig på alkohol- och drogberoende människors erfarenheter och medicinska rön samt andliga värden. Sällskapets ideella och moraliska program, De 7 punkterna, skall i sin helhet vara Sällskapets rättesnöre.

Medlemskap:
Medlemskap kan vinnas av var och en som är alkohol- och drogberoende och som vill försöka att med hjälp och stöd av länkgemenskapen och gruppterapin helt avhålla sig från rusgivande medel.